De ‘Vlaamse Diabetes Vereniging’ afdeling Maaskant/Oost-Limburg vierde feest!

Naar jaarlijkse gewoonte werd op zondag 17 april een ‘Lentefeest’ op touw gezet voor onze leden-diabeten. Het decor was een van de prachtige feestzalen in de ‘Elysee’ te Genk. Feesten hoeft culinair geen probleem te zijn voor diabeten. Het personeel van de ‘Elysee’ wist hier -tot ieders tevredenheid- wel degelijk raad mee.

Michel ALDERS

Onze vereniging had ook dit jaar de eer en het bijzondere genoegen om een delegatie van de service-club ‘Fifty One Maasland’ op het feest te mogen begroeten. Uit handen van Jean Mostert mocht voorzitter Jeanne Schreurs een waardevolle cheque ontvangen. Deze sponsoring werd met dank aanvaard en draagt bij tot het financieren van onze werking en het realiseren van projecten. Dit alles ten gunste van de gemeenschap wat de doelstelling is van onze vereniging en de ‘Fifty One Maasland’.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio