Trage Weg aan Broeseinderdijk afgesloten

Een landbouwer wiens grond grenst aan de Trage Weg heeft de veldweg tussen het fietspad en de Broeseinderdijk onlangs afgesloten met twee hopen zand. Hij heeft de weg ook over een lengte van 100 meter omgeploegd. De weg loopt over het perceel van de landbouwer en staat reeds ingeschreven op de topografische kaart van 1960.

Jan Daniels

Er is dus meer dan 30 jaar ongehinderd openbaar gebruik waardoor er een openbaar doorgangsrecht is ontstaan. Deze mooie Trage Weg werd veel gebruikt door ruiters en wandelaars. De werkgroep De Trage Weg dringt er bij het gemeentebestuur op aan om de weg terug vrij te maken

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio