Akkoorden op Europese top

Print

De 17 eurolanden en 6 andere lidstaten gaan hun concurrentiekracht proberen te verbeteren. Ze willen het begrotingstekort en staatsschuld in toom houden. Er is ook een akkoord over een reddingsfonds waar ongeveer 440 miljard in komt.