Een vast punt

Hebben mensen nu vooral niet nood aan een vast punt waarrond zij het huis van hun leven kunnen uitbouwen? Zijn mensen niet op zoek naar een fundament voor hun leven?

Bouwt iemand het huis van zijn leven niet op vaste grond wanneer hij de wil van God doet, wanneer hij de woorden van Jezus ter harte neemt?

Ann

Wij kunnen beslissen de wil van God te doen, nu en met heel ons hart. Volgens Jezus is dit de liefde ten einde toe gaan.

Soms zijn er woorden van mensen, van ouders of van vrienden, die ons diep aangrijpen. Het opent ons de toekomst zoals die man het verwoordt bij het heengaan van zijn schoonvader: “Je leven bestond uit werken en bouwen en dit met een groot besef van plicht. Muziek en dansen waren je lust en leven maar nog meer om mensen geven. Onze verbondenheid was heel bijzonder… Hier zijn geen woorden voor. Bewonderenswaardig was jouw levenskracht. Groot was je liefde voor je naasten. Nu je onze handen niet meer kunt aanraken, raak je ons hart nog duidelijker aan…”.