Studenten onderwijs vinden geen stageplaats

Print
Mijn dochter is kleuterleidster. Ze studeerde 4 jaar geleden af. In juni stuurde ze meer dan 100 sollicatiemails naar alle basisscholen in de wijde omgeving. Eind augustus stuurde ze die mails nog eens opnieuw. Ze kreeg 5 antwoorden op al die mails. De rest reageerde niet. Niemand weet welke criteria scholen gebruiken om interims op te vullen of waar je staat op sollicitatielijsten.
De VDAB? Maar die hebben tot op heden ook geen vacatures voor kleuterleidsters. Nochtans is kleuterleidster een knelpuntberoep. Een andere job aannemen? Je hebt drie jaar al je energie in die specifieke opleiding gestoken, die bovendien ook heel duur was aan materialen. Werkloze leerkrachten worden op geen enkele manier geholpen bij hun zoektocht naar werk.
Er is maar één oplossing. De onderwijspool opnieuw invoeren. Geef de mensen, die plaats vinden in de pool een werkloosheidsuitkering, aangevuld met een premie. Noem het een soort ‘leren op de werkvloer’ zoals bij IBO. Tijdelijke leerkrachten kiezen werkzekerheid boven loon. Nu de studenten al minder mogelijkheden krijgen om stages te doen, zou dit ook voor pas afgestudeerden een kans kunnen zijn.