Planbureau schroeft groeiprognose voor 2011 op tot 2 procent

De Belgische economie zal dit jaar naar verwachting met 2 procent groeien, ondersteund door zowel de binnenlandse als de buitenlandse vraag. Dat blijkt woensdag uit nieuwe prognoses van het Federaal Planbureau. Ook in 2010 nam het Belgische bbp toe met 2 procent.

belga.be

Tot nu toe ging het Planbureau uit van een economische groei van 1,8 procent in 2010 en van 1,7 procent dit jaar. "In het zog van de Duitse economie kende België in het tweede kwartaal van 2010 een sterke bbp-groei (1 procent), al was die prestatie ook toe te schrijven aan een inhaalbeweging van de bouwactiviteit", legt het Planbureau uit. Nadien vertraagde de groei wat. In de loop van dit jaar zal de uitvoer opnieuw aantrekken en zal ook de groei van de binnenlandse vraag verstevigen, vooral onder impuls van de investeringen. "De bbp-groei trekt daardoor geleidelijk aan van 0,5 procent in het eerste kwartaal tot 0,6 procent in het vierde kwartaal", luidt het. De uitvoer zou dan wel groeien, maar aan een trager tempo dan de buitenlandse afzetmarkten, merkt het Planbureau op. "Het trendmatig verlies aan marktaandelen wordt bestendigd." In de hele eurozone zou de economische groei vertragen van 1,7 procent in 2010 tot 1,5 procent in 2011, maar met "zeer uiteenlopende" prestaties voor de verschillende landen. "Terwijl Duitsland merkelijk sneller zou groeien dan het gemiddelde, met gunstige effecten op zijn buurlanden (waaronder België), zou de bbp-groei in een aantal andere landen zwak blijven", aldus het Planbureau.