Schadevergoeding GSM-mast

'Drie jaar wachten op schadevergoeding voor GSM-mast in Lummen' (HBvL 20/08/03). Tien gezinnen werden vergoed door hun verzekeringsmaatschappij DVV. Er wordt op zeker moment gesproken dat ze van de verzekering niets meer hadden verwacht.

e

Ik ben zeer verwonderd over deze zienswijze, door het feit dat wij regelmatig op de hoogte werden gehouden, en meer nog dat het op aandringen is van het verzekeringskantoor DVV. in Lummen dat er een vergoeding is gekomen, zelfs meer . Base heeft 70% van de schade betaald, en de verzekeringsmaatschappij DVV heeft dank zij de bemiddeling van het kantoor in Lummen er 30% boven op uitbetaald, zodat de sommen die door de verschillende experten waren berekend aan 100% werden uitbetaald aan de benadeelden van de geleden schade, meer nog de expertkosten werden eveneens door de verzekeringsmaatschappij gedragen.

Dus ik zou durven stellen ere wie ere toekomt .