In verdrukking

Mijnheer maandag ontmoet heel laat, midden in de nacht, mijnheer zondag.

Ann

“Je ziet er niet goed uit mijnheer zondag”, zegt maandag.

“Ja, dat klopt en ik voel me ook niet goed.”

En hij puft.

“Specialisten die ik raadpleegde zeggen ook dat het niet te best gesteld is met mij. Eigenlijk beteken ik voor velen nog heel weinig. Ik voel me soms gewoon afgeschreven. Af en toe lijd ik echt aan overbodigheid. Er is nog weinig eerbied voor mijn eigenheid. Mijn zonnigheid, mijn rust, mijn vrede worden nog weinig gewaardeerd. Ik voel me gedegradeerd.”

De zondag in verdrukking?

Maar als we op zondag niet bijtanken, waar en wanneer vinden wij dan de kracht, de energie om er opnieuw aan te beginnen, om hoopvol op weg te gaan?