Waterfactuur

In Het Belang van Limburg van 19 augustus 2003 staat op de voorpagina "38.000 huisgezinnen ontvangen twee keer zelfde factuur water". Hoewel in het artikel duidelijk staat aangegeven dat het hier gaat om het tweemaal aanrekenen van de milieuheffing op het oppervlaktewater door de Vlaamse Milieumaatschappij - VMM, wordt door de titel de indruk gewekt alsof het waterverbruik tweemaal werd aangerekend.

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - Hasselt

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - VMW en de Intercommunale Watermaatschappij - IWM beklemtonen dat de milieuheffing de autonome bevoegdheid is van de VMM, en de drinkwatermaatschappijen hierin geen enkele verantwoordelijkheid dragen. In dit opzicht betreuren wij dat in de titel foutief over een factuur bericht wordt, terwijl het in werkelijkheid een heffing, m.a.w. een belastingsbiljet betreft