Kartel N-VA en CD&V

Het is algemeen bekend dat een ruim aandeel van de N-VA leden de allergrootste moeite heeft om hun karretje vast te koppelen aan de CD&V locomotief.

Rob De Wispelaere - Houthalen-Oost

Er schuilt altijd een addertje onder het gras wanneer een grote vis een kleine goudvis een lift aanbiedt, meestal wordt de kleinste opgepeuzeld...

Ik begrijp ten zeerste de afkeer voor de oude CVP die decennia lang het grootste struikelblok was voor een degelijke staatshervorming, uiteindelijk is de VU daaraan kapot gegaan. Dit blijft natuurlijk knagen bij de Vlaamse Beweging die meermaals door mooipraters zoals Hugo Schiltz; Jaak Gabriels; Bert Anciaux bedrogen werd voor de spreekwoordelijke 30 zilverlingen.

Laten we dus elkaar vooral geen Liesbeth noemen, de toekomst van de republikeinse N-VA mag zeker niet in handen komen te liggen van heren zoals Stefaan De Clerq.

Geert Bourgeois zal nooit of te nimmer spijkerharde garanties ontvangen voor de verwezelijking van een onafhankelijk Vlaanderen. Nu niet, straks niet én NOOIT niet; dat is de keiharde realiteit die élke N-VA'er beseft.

Neem nu het AVC, ACW, Boerenbond, deze machtige bastions hebben totaal géén behoefte om constructief samen te werken voor het hogere (=Vlaamse) belang!

Dit unitair gezelschap zal in de praktijk voortdurend stokken in de wielen steken van idealisten zoals Frieda Brepoels, Bart de Wever en vele anderen.

Naar mijn gevoel wordt Bourgeois zeker niet door een meerderheid van zijn leden gevolgd, bijgevolg zullen er eerstdaags harde woorden vallen.

Ik vraag me trouwens af een vertrouwensbreuk tussen de voorzitter én een aantal afdelingen wel wenselijk is?

Neem het van mij aan; dat elke voorzitter die erin geslaagd is om de oude Volksunie te verzwakken, naderhand beloond werd met één of ander mandaat, hetzij Minister van Staat is geworden. Geert Bourgeois is en blijft een integer man, begrijp me dus niet verkeerd; ik vertolk alleen maar de onrust die momenteel leeft bij de Vlaams-Nationalisten!

Best N-VA mensen; jullie zijn sterk genoeg om zelfstandig deel te nemen aan de Vlaamse verkiezingen!

Blijf dus gewoon jezelf...