Verstandige Stevaert

Steve vind het niet verstandig dat een aantal oude F-16’s verkocht worden aan Pakistan. Ook ik vind het geen goed idee. Maar enkele dagen geleden stemde Stevaert toch voor de regionalisering van wapenuitvoer. Geen ethisch bezwaar toen. Voor Wallonië vrije verkoop van FN-mitrailleurs aan dubieuze landen in oorlog en nu opeens een opgeheven vingertje.

Koen Ooms - Hasselt

Van enige rechtlijnigheid gesproken. Een vreemde kronkel in zijn gedachtengang, of … is Steve wel verstandig? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Meer over Smartphone