Depressieve bejaarden

Miet Vermeiren wil een studie doen naar de oorzaak. Wel Mevrouw Vermeiren, als y als alleenstaande per maand moet rondkomen (huur, elektriciteit, verwarming, dokter, medicijen, etc. )met 500€ per maand, of voor beiden met 700€per maand, als men alleen in een rusthuis komt, de kinderen 800€per maand moeten bijpassen, of voor beiden 2000€ moeten bijpassen (belastbaar), zou men dan niet depressief worden?

Jean Theunis - Hasselt

Deze mensen zijn in de ogen van de regering, hun familie, alleen nog een hoop last. Ze zijn nog van de generatie toen de man alleen ging werken aan een paar centiem per uur. Hun pensioen is daarop berekend. De regering wil dit tegen 2010 oplossen. Slim bekeken. Dan is deze generatie uitgestorven. Het probleem lost zichzelf op.

Maar niettegenstaande is dan het probleem nog niet opgelost. Sp.a-er Magda De Mijer heeft drie jaar geleden een voorstel ingediend om de onderhoudsplicht van de kinderen af te schaffen bij opname in een rusthuis.

Minister van pensioenen Vandenbroucke zegt dat het beter is de pensioenen op te trekken zodat de rusthuizen betaalbaar worden. Dat wil zeggen voor een alleenstaande een pensioen van 1500€ per maand en voor beiden een pensioen van 3000€ per maand. Volgens mij had hij toen een black out. Wist U dat men in Hasselt een peperdure luxegevangenis aan het bouwen is. Waarom geen super de luxe bejaardenhuizen met voldoende personeel en tegen betaalbare prijzen? Wel Mevrouw Vermeiren,wilt Unog meer weten ,neem gerust contact.