Gratis

Beste minister Stevaert. Mijn vakantie werd opgefleurd door een reeks fakturen van Luminus, Interelectra, VMM en nog enkele andere rekeningen.

J. Vanbaelen

Verheugd stelde ik vast dat het maandelijks voorschot op mijn electriciteitsrekening flink was gedaald. Dat was zonder de kabeldistributie gerekend. 1 Voorschotfaktuur, de volgende week een tweede voorschotfaktuur, de week daarna, ... nog een voorschotfaktuur, met de vraag om deze zo snel mogelijk te betalen a.u.b.

En nu krijg ik, op dezelfde dag, warempel nog 2 identiek dezelfde rekeningen van de VMM in mijn bus. Ik neem aan dat ik hiervan slechts 1 moet betalen ? Of wat bedoelt U met een betere inning van belastingen e.d. ?

Nu, bij het aanschouwen van dit hoopje papier dacht ik zo : " Ik vraag aan mijn bekommerde vriend Steve of hij de kabeldistributie misschien gratis kan maken". Ik durf sterk aannemen, beste Steve, dat U volmondig akkoord gaat met dit idee. Propaganda moet gratis tot de mensen komen ! Tevens krijgen uw onderdanen toch wat budgettaire ademruimte om aan de op til zijnde belastingsverhogingen, geïnspireerd door uw blauwe coalitiepartner, tegemoet te kunnen komen.

In juni 2004 zal de beloning die wij voor U in petto hebben niet min zijn. U staat toch ook op de lijst ?

Meer over Opglabbeek