Liberiaanse vlag

Liberiaanse vlag

Rob Berkmans - Achel

De plotse 'humanitaire ' interesse van Bush voor Liberia zal ongetwijfeld meer met de roemruchte vlag van het het land dan met zijn bevolking te maken hebben.

Een vlag waaronder zo goed als alles ( en dus ook olie ) anoniem rond de aardbol kan gevaren worden waarbij de vracht vaak alleen in principe aan boord hoeft te zijn .Vrachten die vaak onderweg al tientallen malen gekocht en verkocht zonder dat iemand er ook maar een druppel of een gram van te zien heeft gekregen. M.a.w. Liberia is een ideale overslagplaats voor miljoenen barrels gehijackte Iraakse olie.

Reken daarbij nog het feit bij dat het boekhoudkundig perfekt mogelijk is van op voorhand al opties op oliewinning te verkopen nog voor er één spadesteek is gezet en de winsten daarmee al netjes in te schrijven in de boekhouding en je begrijpt dat wij hier straks weer nodeloos hoge prijzen voor brandstoffen gaan betalen waarvan een groot deel zelfs nog nooit daglicht heeft gezien.

De economisten in onze regering kennen dit spel ongetwijfeld even goed maar draven ijverig in die internationale tredmolen mee.

Ik vind het dan ook bijzonder dom van een Bytebier, te beweren dat een veralgemening van zonnepanelen op bejaardentehuizen de energierekening zou doen oplopen, terwijl daar bij de partikulier zoveel reklame voor wordt gemaakt.

Nee, liever straks alles weer eens ongenadig warm stoken , vaak op momenten dat het niet eens nodig is en intussen maar ijverig becijferen hoeveel oudjes bij ons zijn geveld door de hittegolf.