Huis aan het Kanaal

''Huis aan Kanaal wordt Vlaamse beheersboerderij' (HBvL 04/08/03). Er wordt in het artikel op charlatans gescchoten. Dit was duidelijk op mij gericht, daar de Groenen het huis achter mijn rug hebben weggekocht voor het dubbele van de normale waarde. Dit is niet moeilijk als U en ik als belastingbetaler ieder jaar ons steentje hieraan mogen bijdragen.

Chris Naten, Leja-farm NV - Bree

Verder wordt er geciteerd naar een Nederlander die tegenover de Wateringen zonder toelating 10 jaar oude graslanden aan het omgraven was. Nu, de nieuwe eigenaar is een Belgische Vennootschap, met mij als Belgische afgevaardigde bestuurder. Ik vind het benedenmaats hoe ik omschreven wordt en dat alle ingefluisterde leugens gewoon gepubliceerd werden.

Ik heb namelijk een volwaardig, leefbaar boerenbedrijf gekocht met al de nodige vergunningen. Maar ik weet waar het schoentje wringt: enkel daar dat de Groenen zich een lokatie hebben gekocht, er tweemaal zoveel alsn ormaal voor betaalden en nu er alles en iedereen die hen in de weg staat willen pesten.

Maar zo werkt het niet in de prkatijk. de Groenen hebben zich net zo goed te houden aan de wetten. Ze kopen een boerderij waarvan de helft van de gebouwen niet vergund zijn en zij veranderen (volgens de krant) zomaar de bestemming. Dit moest een normale burger of boer zich eens in zijn hoofd halen.

Het is diep treurig dat anno 2003 de dictatuur van de Groenen nog getolereerd wordt door de bevolking en dat de Groenen via de krant de boeren (lees nieuwe Nederlandse eigenaar) reeds veroordelen voordat er enige uitspraak is. sterker: door hun dictatoriale houding werd verbod opgelegd om op mijn eigendom werken uit te voeren en ik was verplicht een gerechtelijke procedure te starten teneinde opheffing van stopzetting te bekomen.

Wat zeker frappant is, is dat de groenen in hun proces-verbaal wel stopzetting van de werken vorderen, terwijl zij uitdrukkelijk melden dat ze de zaak nog eerst moeten onderzoeken. Een normale gang van zaken lijkt mij dat slechts na grondig onderzoek en met kennis van zaken stopzettting van de werken wordt opgelegd. Mijn situatie is een voorbeeld van het omgekeerde, nl wordt eerst verbod opgelegd en nadien gaat men op onderzoek uit. Dit is de omgekeerde wereld, die alleen zij zich kunnen permitteren.

Ondertussen is zelfs gebleken dat het onderzoek onvoldoende ernstig is gebeurd en dat ik ernstige schade lijd en verplicht ben geworden naast een gerechtelijke procedure een administratieve beroepsprocedure in te stellen. Volgens mij zal thans de rechtbank en administratieve overheid moeten beslissen en mag enkel gehoopt worden dat deze op juiste en rechtvaardige gronden zullen oordelen.

U zal kunnen beamen dat de uitgevoerde landbouwwerken enkel en alleen ten gunste komen van de fauna en flora. Het is toch logisch dat heden ten dage toch wel elke boer zijn eigendom beheert met het oog op een goede landbouwuitbating en dat hij, dicht bij de natuur staande, de eerste persoon is die de natuur wenst te behouden, omdat hij van deze afhankelijk is.

De vraag moet gesteld worden of de groenen deze doelstelling eveneens handhaven.

Alvast wens ik de groenen heel veel succes met hun beheersboerderij en ook de nieuwe beheerder, deze kan vanaf 2005 ook nog eens van onze centen meeëten.