Begroting

'VLD-voorzitter De Gucht sluit nieuwe belastingen niet uit' (HBvL 04/08/03). Om het paarse regeerakkoord te kunnen uitvoeren moet onze economie met 1,8% groeien. Als de groei lager is, mogen we er geen doekjes om winden, dan moet de regering bijkomende maatregelen nemen.

Bobke Vossen - Neeroeteren

Dat komt neer op extra financiële inspanningen van de burgers, want wij kunnen zelf geen geld maken, dixit De Gucht. Dat hij geen geld kan maken, dat wil ik best geloven. Maar ik heb wel een heel goede tip voor hem. Een bedrijf waar het slecht gaat, daar worden mensen afgedankt. Wel mijnheer De Gucht, stop met nieuwe ministers aan te werven en van die 47 ministers die België momenteel heeft, dank er daar een aantal van af en geef de overgeblevenen wat meer bevoegdheden. Dan hebben die niet meer zoveel tijd om op de kosten van de belastingbetaler op reis te gaan