IJzerbedevaart

Met spijt in het hart neem ik afscheid van de traditionele IJzerbedevaart die eertijds als een magneet werkte op vele tienduizenden Vlamingen... Waar is de tijd dat de Chiro, Scouts; KSA en anderen de weide bevolkten in een oprechte sfeer van Godsvrede ?

Rob De Wispelaere - Houthalen

Op dit ogenblik is onze IJzertoren ontsierd door de verkrampte houding van een elitair gezelschap die de Vlaamse bevolking opdeelt in goeden én slechten...

In een tijdspanne van pakweg 20 jaar is een massa bedevaarders gereduceerd tot minder dan 5000 politiek-correcte Vlamingen, van kortzichtigheid gesproken !

Belangrijkste reden hiervoor is de totale vervlakking van het huidige comité en dit onder druk van de Belgische financiering.

Momenteel gaan de Vlaamse partijen CD&V;N-VA; en het Vlaams Blok hun achterban thuis laten, daaruit mag ik afleiden dat de ondergang van de IJzerbedevaart onafwendbaar is !!

Met de steun van de Vlaamse Beweging zal er op 24 augustus een nieuwe start komen met de inrichting van de gloednieuwe IJzerwake ! Iedere Vlaming, ongeacht zijn filosofische of partijpolitieke overtuiging is van harte welkom op deze IJzerwake.

Aan het monument van de gebroeders van Raemdonck ( in Steenstrate ) brengen wij hulde aan het IJzertestament van de Frontbeweging.

De eisen van vandaag zijn nog altijde dezelfde als tijdens de dramatische jaren 1914-'18: Zelfbestuur-Nooit meer Oorlog-Godsvrede; er is sindsdien slechts weinig vooruitgang geboekt ...

Zonder overdrijven noem ik dit een duidelijke herbronning als men de vergelijking maakt met de SPIRIT-koers én haar subsidies van vadertje Staat. Mijnheer Eric Donckier, U bent van harte welkom !! Alles Voor Vlaanderen- Vlaanderen Voor Christus ; vergeet dat nooit.