Ongevallen op kamp

Naar aanleiding van het auto-ongeval in de Ardennen, waarbij een Vlaamse scoutsgroep betrokken was, graag het volgende. Ik hoop van ganser harte dat de hogere leiding van deze vereniging de jeugdige leiders van de bij het ongeval betrokken groep voldoende steun verleent.

Jozef Bellinkx - Hechtel-Eksel

Zowel op moreel gebied als op gebied van verzekering en rechtsbijstand hebben deze jongeren zorg en begeleiding nodig. Als ex-vrijwilliger heb ik aan den lijve mogen ondervinden wat het betekent als uw vereniging u in de steek laat wanneer zich een schadegeval voordoet.