IJzerbedevaart

De kranten en vooral de Standaard staan deze dagen weer vol van de opinies

I. Verbelen, Vlaamse Volksbeweging - Leuven

en de stemmingmakerij omtrent de 76ste IJzerbedevaart. De meerderheid van de CD&V kopstukken blijven weg, voormalig Vlaams minister-president Luc Van den Brande op kop. Het Vlaams Blok roept niet op tot deelname noch tot een boycott van de IJzerbedevaart. De N-VA top zal wel deelnemen maar weigert de aangeboden ereplaatsen tussen de politieke BV's van ondermeer SPA-SPIRIT en Agalev.

Het bestuur van de Leuvense afdeling van de Vlaamse Volksbeweging betreurt

uiteraard dat zowel de voormalige voorzitter van het IJzerbedevaartcomité,

Lionel Vandenberghe (SPIRIT), als de celebrant van vorig jaar, Staf

Nimmegeers (SPA), vandaag als senatoren in de SPA-SPIRIT fractie een

federale regering steunen waarvan nog voor de coalitievorming vast stond dat

ze de meest anti-Vlaamse zou worden sinds jaren ... Het ziet er naar uit dat Walter Baeten een moeilijke taak te wachten staat bij zijn eerste toespraak als nieuwe voorzitter.

Wij gaan naar Diksmuide en onze boodschap is duidelijk: "Walter, wij vertrouwen erop dat je op 31 Augustus de kritiek zal hard maken die je eerder ventileerde vanuit rapport dat het IJzerbedevaartcomité opstelde over het regeerakkoord van het paarse Verhofstadt II. Je mag wat ons betreft de oude eis van Lionel terug oppikken: Waalse vrienden, laten we scheiden!"

De traditie en de symboliek van de "Bedevaart naar de Graven van de IJzer"

zijn voor ons veel meer waard dan de nominale invulling van het comité of de

signatuur van voorganger. Alle Vlaamsgezinden zijn erfgenaam en

intellectueel eigenaar van de boodschap van de Frontsoldaten en deze

overstijgt elke partijpolitieke bemoeienis:

- Nooit meer oorlog

- Godsvrede

- Zelfbestuur

Wij zijn in de eerste plaats Vlaams-nationalist, geen nieuwerwets

euro-regionalist of voorzichtig confederalist. Wij willen mee bouwen aan een

democratische Vlaamse republiek als volwaardige lidstaat in Europa. Wij

willen werken aan een sociaal Vlaanderen waar het goed is te wonen, voor

alle Vlamingen, zonder onderscheid. Daarom roepen wij op tot massale

deelname!

Om onze aanwezigheid kracht bij te zetten en aandacht te vragen voor het

Vlaams-nationale karakter van deze hoogdag, zullen wij aan de bedevaarders

speciale gele leeuweklevertjes uitdelen met als opschrift : "Ik ben

Vlaams-nationalist en daar durf ik voor uitkomen!"