Hittegolf

Het land met het dichtst bevolkte wegennet van de wereld acht het niet noodzakelijk ook maar één maatregel te nemen tegen de langzame vergiftiging van de bevolking door een overconcentratie van ozon en luchtvervuiling. Waar zijn onze nieuwbakken ministers van leefmilieu Freya Van den Bossche en Ludo Sannen? Wij weten nu wel welke boeken deze ministers meenemen op vakantie maar voelen ons in de steek gelaten door het gebrek aan beleid en visie.

P.B.

Ik stel twee maatregelen voor die vandaag nog genomen kunnen worden:

1.Vervuilende auto's en vrachtwagens uit het verkeer nemen. Iedereern merkt dat er overal nog steeds roetspuwende monsters blijven rondrijden. De wetgeving is er, de jaarlijkse autokeuring is er, maar net die vervuilende voertuigen blijven gewoonweg rondrijden zonder keuringsbewijs. Geen haan die er naar kraait, geen agent die dit controleert.

2. Verbieden dat de motoren van stilstaande auto"s en vrachtwagens stationair blijven draaien. Velen laten nu de airco op volle kracht werken terwijl het voertuig stilstaat.