Fletsgroen

“Fletsgroen” van Dhr. Roger Huisman (HBvL 05/08/03). Dankzij het broeikaseffect (dat al veel langer dan 500 miljoen jaar bestaat) heeft het leven zich op aarde kunnen ontwikkelen en blijven bestaan. Er zonder zou de gemiddelde temperatuur op aarde dalen tot min 20 op de evenaar en onze wereld veranderen in een bevroren ijsklomp. De zonnestralen worden door het aards oppervlak teruggekaatst tot tegen de broeikasgassen in de lucht waarna zij als secundaire straling naar de aarde weerkeren. Het allesoverheersende broeikasgas is echter ordinaire waterdamp. De mens is dus zeker niet verantwoordelijk voor het broeikaseffect , enkel van een mogelijke beïnvloeding ervan door de emissie van koolzuurgas. De cycli van Milankovitch ( op te zoeken op internet) bepalen in grote lijnen de astronomische positie van de aarde t.o.v. de zon. De klimaatschommelingen ( herinner u de ijstijden)van de laatste 2,5 miljoen jaar zijn hierdoor bepaald. Op dit moment staan ze zo dat er pas over 10 000 jaar een verkoeling kan optreden. Een tweede element is “de Solar Variability” of variatie in zonnestraling (ook op internet) . De zon is een pulserende ster met verscheidene cycli. De bekendste is de 11-jarige cyclus van zonnevlekkenactiviteit. De zon gaat harder of stiller schijnen. Deze 11-jarige cycli liggen op een grotere cyclus van 80 jaar. Begin jaren 70 is de huidige begonnen. Denk aan soldaten op de grote kruispunten in Hasselt die bij een temperatuur van –25°C deze ijsvrij trachtten te houden. Pas vanaf 2010 gaat deze cyclus langzaam zakken. Spijtig genoeg ligt deze 80-jarige cyclus op een nog grotere van tussen de 500 en 1000 jaar. Deze is nog in vol onderzoek maar verloopt uitermate traag wegens absoluut geen interesse van de overheid en daardoor ook geen subsidies. Deze is begonnen rond 1700 na “het Maunder-minimum” (zie alweer internet). Tijdens het Maunderminimum was er geen zonnevlekkenactiviteit. Bekijk daarvoor de schilderijen met sneeuwlandschappen van Breughel maar eens. Dit Maunderminimum kan en zal ooit terugkomen. Bij een 500 jarige cyclus zitten we nu zowat aan de top. Bij een langere zijn we nog jaren aan het zweten. Steek uw licht eens op bij een professor klimatologie en/of paleontologie en je zult een heel ander geluid horen dan wat de huidige politici met een zelf aangemeten groen aureooltje je in de maag willen splitsen.

Louis Verding - Diepenbeek

Tot slot nog dit. 65 miljoen jaar geleden was Limburg overdekt met een diepe (150 tot 200m) zee. De poolkappen waren volledig afgesmolten met als resultaat de hoogste waterstand die er ooit geheerst had. Zoogdieren waren nietige diertjes die zich in de schaduw van reusachtige dinosauriërs ophielden . Aan deze klimaatschommeling hadden zij geen schuld en het zou nog 65 miljoen jaar duren voordat er ministers opgestaan waren die u eerst een diep schuldgevoel aangepraat hebben wat zij daarna met een sadistisch reflex kunnen belasten.