Klimaattop tot mislukken gedoemd.

Het is te voorzien dat de klimaattop in Cancún op een mislukking zal uitdraaien, omdat de heersende politiek-economische wereldorde niet opgewassen is tegen het wereldomvattende klimaatprobleem. Het adequaat aanpakken daarvan vergt dan ook een wereldorde waarin politiek en economie hebben afgedaan.
Om dat te realiseren zal de politiek-economische orde publiekelijk ter discussie gesteld moeten worden. Met behulp van de media, in het bijzonder het alziend tv-oog, is dit eenvoudig te realiseren. Daarvoor zullen de omroepen wel een beroep moeten doen op andere opiniërende smaakmakers dan de gebruikelijke partijpolitieke en financieel-economische. Namelijk lieden die de gedachte zijn toegedaan dat niet de politieke en de economische elite maar het geschoolde volk het beste is toegerust om in gezamenlijkheid de problemen het hoofd te bieden. Het begrip democratie staat daar voor