Kinderen- en jongerenwerking op Banneuxwijk

Print
Kinderen- en jongerenwerking op Banneuxwijk

Kinderen- en jongerenwerking op Banneuxwijk

Hasselt -

Eén Hasselaar op vier is jonger dan 25 jaar. Velen van hen vinden moeiteloos hun weg naar het verenigingsleven en activiteitenaanbod, maar dat geldt niet voor iedereen. Om toch elk kind en elke jongere de kans te geven op een waardevolle vrijetijdsinvulling, ging de stad een samenwerking aan met Arktos vzw.

Samen met Arktos bouwt de stad nu een wijkgerichte kinderen- en jongerenwerking uit, waar kinderen en jongeren naartoe kunnen om te spelen, sporten, knutselen, babbelen,..

Wat?

Sinds 1 april 2010 werkt Arktos vzw in opdracht van Stad Hasselt aan een wijkgericht aanbod voor kinderen en jongeren tussen 2,5 en 25 jaar. Binnen de context woonomgeving en vrije tijd ontwikkelt Arktos diverse projecten en acties op drie belangrijke domeinen.

1. Het organiseren van een zinvol vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

Hiervoor zal er enerzijds een structureel wekelijks aanbod voorzien worden en anderzijds zullen er extra acties opgezet worden tijdens de schoolvakanties.

2. Het betrekken van kinderen en jongeren bij het versterken van de leefbaarheid in de wijk.
Via acties en projecten, liefst in samenwerking met andere wijk actoren (vb. buurtbewoners), worden jongeren maximaal betrokken bij HUN wijk. Waar nodig zal Arktos een brugfunctie opnemen tussen de verschillende partijen.

3. Vanuit de bestaande werkingen zal er extra energie en tijd voorzien worden voor het ondersteunen en toeleiden van kinderen en jongeren naar bestaande initiatieven van lokale verenigingen of van een stedelijke dienst.

Voorts zal er samengewerkt worden met diverse diensten en verenigingen om nieuwe projecten te organiseren.

Wanneer en waar?

Arktos - Kiewitstraat 101, Hasselt

meisjes en jongens (1ste t.e.m. 3de leerjaar) : woensdag 13u tot 15u
meisjes en jongens (4de t.e.m. 6de leerjaar) : woensdag 15u30 tot 18u
meisjes en jongens tussen 12 en 15 jaar : dinsdag 17u tot 20u.

Bron: Arktos - Banneuxwijk.be

Vital Hermans


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio