Pesten op werk

Print
Het bedrijf MACtac in zinnik "betreurt de gruwelijke pesterijen van een werknemer. De fysieke mishandeling spreekt tot de verbeelding.Pesterijen gebeuren niet alleen op de werkvloer tussen arbeiders,maar evenzeer op directie& middle management niveau.In een limburgse multinational bvb werden twee op elkaar volgende algemene directeurs op de hoogte gebracht van pesterijen,arrogant en vernederend gedrag van een overste,tov een middle manager, waarbij één directeur niets ondernam,de tweede directeur dreigde met ontslag van het slachtoffer.Ook de personeelsdirecteur tot wiens organisatie de bij wet aangeduide vertouwenspersoon behoorde,ondernam niets,integendeel,een vertrouwelijk gesprek onder 4 ogen werd telefonisch doorgebriefd aan de pester.Zelfs zijn vertrouwenspersoon werd niet op de hoogte gebracht.Hij stelde het slachtoffer zelfs een overplaatsing naar china voor.Zogezegde vrienden/collega's van het slachtoffer heulden mee met de machtswellustige pester,"uit zelfbehoud,en zelf slachtoffer waren,van beledigingen en vernederingen,ondergingen hun lot omwille van de dikbetaalde job en behoud van hun functie.Het slachtoffer zelf werd ELKE dag gepest,uitgesloten van loonsverhogingen,en uiteidelijk op eigen aansturen overgeplaatst naar een minder gerankte functie,met loonbehoud en hernieuwde werkvreugde.De zoon van de pester die zijn vader imiteerde kreeg geen medewerking van zijn collega's en werd uiteindelijk slachtoffer van zijn vader,door een degradatie.Justitie,hier kan van verjaring geen sprake zijn.Elke werknemer heeft recht op een behoorlijke behandeling,als hij naar best vermogen voor zijn brood werkt.