Genocidewet

Er wordt weer vlijtig klacht ingediend, ditmaal op grond van de nieuwe, nog niet in het Staatsblad verschenen Genocidewet, de derde op rij. De eerste dateert van 16 juni 1993, was gericht tegen Rwandese oorlogsmisdadigers, maar leidde tot klachten tegen de Israëlische premier Sharon. De tweede en omwille van die Sharon- misvatting reeds afgezwakte wet, liep van stapel op 10 februari 1999, met weeral klachten tegen de 'verkeerde' misdadigers. Maar de Genocidewetten evolueren zoals een tragedie van Steinbeck. Het kan altijd nog erger. Belangrijk is dus in welke taal je procedeert ? Dien je klacht in, in het Frans, dus inzake misdaden "contre l' humanité", dan kan dat, want 'humanité' kan ook menselijkheid ('humanity', 'humaneness') betekenen in het Frans. Maar heb je klacht ingediend in het Nederlands, dus inzake "misdaden tegen de mensheid" (zo staat dat in de tekst), dan heb je pech, want tegen de 'mensheid' kan je geen misdaden plegen. Tenzij je de planeet zou opblazen). 'Mensheid' betekent immers 'mankind', oftewel het 'mensdom', in het Engels. Een droevig verhaal. Alle Neerlandici van Vlaanderen hebben op tijd op deze fatale vertalings- flater gewezen, maar zonder resultaat. Het antwoord luidde dat de "Interministeriële Commissie voor de Mensenrechten" alles beter weet. Het wachten is nu op de gevolgen van deze een rechtsstaat onwaardige vertalings- kemel. Waarom worden de Belgische wetten trouwens in het Frans geschreven ?

Willy Alenus - Oostende
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer