Staatsfinanciën

Staatsfinanciën blijven onder controle. (HBvL 30.04.03.)

Michel Cremers - Zonhoven

Inderdaad, deze regering heeft op begrotingsvlak goed werk geleverd. Zeker in vergelijking met de ons omringende landen. Met name Duitsland deed het op begrotingsvlak bijzonder slecht. Toch zou ik nog twee opmerkingen willen formuleren, waar in het krantenverslag met geen woord werd over gerept.

Om te voldoen aan de Maastrichtnormen, (begrotingstekort maximum 3% v/h BBP en overheidsschuld op termijn maximum

60% v/h BBP) , heeft ons land een primair saldo nodig van ten minste 6%. Om dit cijfer ook daadwerkelijk te halen, verkocht onze regering elk jaar, bij de opmaak van de begroting, een stukje staatspatrimonium.

Er had dus ook een lijstje mogen bijstaan over de evolutie van ons staatspatrimonium.

De overheidsschuld daalde bijna even snel als het Zilverfonds groeide. Maar door de Maastrichtcriteria kan dat ook moeilijk anders. Neen, ik ga niet meer "mekkeren" over dat Zilverfonds. Want ooit zal puntje toch bij paaltje komen en dan zal het voor iedereen duidelijk zijn.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer