Ministerie van a-sociale zaken

Dit is wel het beste moment ( verkiezingstijd ) om even stil te staan bij

J.S.

hetgene sommige "heren" ministers en hun kabinetten ervan te bakken gemaakt

hebben de laatse jaren.

Neem bijvoorbeeld V.D.B., neen, niet die wielrenner, maar wel het hoofd van

het ministerie van A-sociale zaken. Natuurlijk zijn er wel enige goede

zaken te vermelden, maar daar zal hij wel zelf genoeg over rondbazuinen.

De chronische zieken en pijnpatienten hebben het echter wel geweten.

Ten eerste: Pijnstillers vielen in een andere, lees duurdere kategorie.

Ten tweede: Het ristorno bij aankopen van geneesmiddelen werd grotendeels

afgeschafd.

Ten derde: Nodige behandelingen bij de kiné ( pijndemping etc., na 18

beurten per jaar, kassa !!!!!

Ten vierde: De zo beroemde maximumfactuur waarover hij zoveel pocht: Het

basisplafond werd fors naar boven geschroefd.

Tevens worden de behandelingen bij de kinésist nog maar voor ongeveer 40 %

meegeteld bij deze MAF.

Ten vijfde: Sommige nomenclaturen in de pijnkliniek werden ook gewoonweg

afgeschafd; je kan de behandeling wel nog krijgen mits betalen van de volle

pot. Het gaat hier om de nummers: 355401 en 355924.

Het zou hier gaan om een onderling akkoord tussen ziekenfondsen en

geneesheren. Ik heb hier wel mijn bedenkingen bij daar geneesheren zich toch

niet in hun eigen vel zullen gaan snijden.

En door wie wordt de kassa van de ziekenfondsen indirekt gespijst, toch wel

"sociale zaken" zeker.

Een hospitalisatieverzekering dan maar...Ja meneer, maar wel mits

uitsluiting van alle gekende ziektes.

Al zijn maatregelen zouden zogezegd dienen om wantoestanden tegen te gaan.

Ik ga anders wel niet voor mijn plezier naar de kiné, ik neem niet voor mijn

plezier pijnstillers, ik ga ook niet voor mijn plezier naar de pijnkliniek

voor ruginfiltraties.

En als je hen vragen stelt over deze problematiek, krijg je gewoon

standaardantwoorden die gaan van:

- We werken eraan, er zijn nog enkele kinderziektes, nog een tijdje geduld

en, tijdens de volgende zittijd komt het zeker in orde (grapje zeker). Ze

durven soms zelf vrij onbeschoft uit de hoek te komen ook.

Wist je trouwens dat volgens V.D.B arthose en chronische lumbalgien van de

rug operatief moeten behandeld worden. Dit antwoordde hij althans op een

vraag hierover, die hem gesteld werd door mensen uit de kiné.

Toch wel echt slim van hem, daar ze dat zelfs in het hospitaal niet kunnen.

De besparingen in de kiné zouden trouwens ook direkt terugvloeien naar de

kiné........moet ik er nog een tekening bijmaken of dat al

gebeurde..........

En dan zijn de "Heren" toch zo verwonderd dat er steeds meer en meer mensen

een proteststem uitbrengen.

Maar ja: "misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed".

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer