Feestdagen

Print
Zoals u hebt kunnen lezen in hbvl hebben ook de waalse cdh briljante en moedige ideen over religie-geralteerde wettelijke verlofdagen,waarbij,toegegeven,de maanden januari,mei,novempber,december opvallen,nog gezwegen van de daaraan opgelegde brugdagen.De multiculturaliteit als achtergrond is waanzin,zoals merkel en leterme reeds aangaven voor duitsland en belgie,wegens gebrek aan integratie.Alternatieven als buurtfeesten,gesubsidieerd door de gemeentes,met de opcentiemen van de belastingbetaler,zijn een flop,en bevorderen enkel de eetlust maar brengen het beoogde doel 'samenwerken en verdraagzaamheid' niets bij.Dat geldt ook voor de ramadan,gedurende dewelke vele moslims onwettig afwezig blijven op het werk,of hun werk niet naar behoren kunnen uitvoeren,wegens verzwakt door ontbreken van voedsel.Dat verhoogt de wekdruk bij de aanwezige werkers,en is nefast voor de kwaliteit.Reynders,laat de mensen op hun belastingbrief vermelden welke religie ze aankleven,zodat ze een vrijwillige bijdrage kunnen leveren.Regering,stop de erkenning van godsdiensten met de daaraan gekoppelde subsidiering.De rijkste mens ter wereld is de paus,wiens helpers betaald worden door justitie,terwijl hijzelf geniet van zijn snoepreisjes,terwijl zijn kerken leeglopen.Elke religie moet "self-supporting worden worden.Joelle,proficiat voor uw idee en de moed om dit publiek te maken:goede stap in de richting van kerkbelasting,en bevordering van de economie.Zorg dat het regeerakkoord dit aanneemt.