Democratie

Democratie betekent letterlijk : volksregering, staatvorm waarbij het volk (door vertegenwoordigers) zichzelf regeert en vrijelijk zijn meningen en wensen kan uiten.

Michel Cremers - Zonhoven

De mate waarin de bevolking echt greep heeft op het aanduiden van zijn vertegenwoordigers, bepaalt het democratisch gehalte.

De laatste dagen hoorde ik links en rechts, maar ook in het midden van de politieke steekspel enige moedeloze uitlatingen over ons democratisch gehalte. Want de politieke machten doen er alles aan om hun eigen machtspositie zo gemakkelijk mogelijk te handhaven. In dit licht moet ook de nieuwe kieswet gezien worden. Denk maar eens aan de kiesdrempel.

Een nieuwe kieswet die enkel en alleen maar de bedoeling heeft de argeloze kiezer buitenspel te zetten. ( Vast te stellen zonder tv-herhalingen).

Niet voor niets zegt de eerste burger van dit land in Knack van 25.09.2002 :" We krijgen een parlement van politieke slaven. De kieshervorming en een wijziging van de grondwet zullen Kamer en Senaat veranderen. Maar de democratie wordt daar niet per se beter van", einde citaat.

Wij zullen dus door politieke slaven vertegenwoordigd worden, die enkel omwille van financieel profijt de rol van levende domme oliepomp ( ja-knikker) willen vertolken.

Een andere moedeloze uitlating betrof de politieke inteelt. We kennen ze allemaal, die beroemde ouders die hun zonen en dochters parachuteren op hun plaats als ze politieke arena verlaten. Politieke families die stilaan verworden zijn tot dynastieën .

Ook Jef Sleekx, nog een pure socialist, ergert zich aan deze evolutie te pletter.

Heeft onze democratie überhaupt nog enig democratisch gehalte, als de voor de gek gehouden kiezer, in de F.E.T. van 25.02.03 volgende bijdrage kan lezen :" De kiezer wikt, de partij beschikt. Partijhoofdkwartieren kennen al drie vierde van de nieuwe lichting kamerleden.", tot daar de krantenchapeau.

Verder drukt de krant de zetelzekere kandidaten af, dit nog voor één kiezer zijn stem heeft uitgebracht.

Van een systeem gesproken ! Doch, onfeilbaar is het aangeklaagde systeem niet. Maar uitleg over de strategie hiervoor zou ons nu te ver leiden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer