Verhofstadt

Dhr. Tits (HBVL Lezersbrief, 26/04/03) beweert dat de belastingsvermindering een leugen is omdat de gemeentebelastingen fors gestegen zijn. De gemeentebelastingen zijn, vooral in gemeenten met CD&V in de meerderheid, inderdaad gestegen. Maar deze stijging is volgens deze gemeenten te wijten aan de politiehervorming. Zelfs CD&V moet toegeven dat de politiehervorming werkt, en de meerkosten zijn nog altijd niet bewezen. Indien Verhofstadt ons dus geen belastingvermindering gegeven had, hadden we ook meer gemeentebelasting moeten betalen. Trouwens, het belastingsvoordeel van Verhofstadt is nog altijd veel groter dan de hogere gemeentebelastingen. In de tijd van Dehaene werden ook allerlei belastingen ingevoerd en kregen we niets in ruil terug. Iedereen, en zeker de gewone burger kan alleen maar bevestigen dat we er financieel op vooruit gegaan zijn de laatste 4 jaar.

Elly Winters - Helchteren
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer