Afspraak is afspraak

Print

Afspraak is afspraak. Eens men afspraken heeft gemaakt, moet men die nakomen. Anders kunnen zaken niet functioneren. Dat geldt in het privéleven voor afspraken tussen mensen over wat zij bijvoorbeeld samen wel of niet doen. Dat geldt in het bedrijfsleven voor afspraken tussen werkgevers en werknemers.

Dat geldt voor het openbare leven voor de afspraken tussen de overheid en haar burgers. Dat geldt ook voor afspraken die landen bij monde van hun democratisch verkozen vertegenwoordigers met elkaar maken in bilateraal of multilateraal verband.

België en Nederland hebben in het verleden meerdere afspraken gemaakt.

- Over de kilometerheffing voor vrachtwagens om files tegen te gaan. België dacht in eerste instantie aan een wegenvignet. Premier Yves Leterme liet zich door toenmalig Nederlands minister-president Jan aak. Eens men t geldt en die landen ben in en les tegen te Peter Balkenende overhalen om mee in het verhaal van de kilometerheffing te stappen. Nu wil de nieuwe Nederlandse regering van Marc Rutte niet langer weten van die kilometerheffing en gaat België alleen verder.

- Over het opnieuw onder water zetten van de Hedwigepolder als milieucompensatie voor de verdere verdieping van de Westerschelde. Maar de nieuwe Nederlandse regering wil daar in feite niet van weten en gaat nieuwe alternatieven onderzoeken.

- Over de IJzeren Rijn waarbij ook de nieuwe Nederlandse regering zegt dat ze de uitspraak van het Internationaal Arbitragehof zal respecteren. Maar de heraanleg van de IJzeren Rijn via het historische tracé is niet voor morgen omdat de IJzeren Rijn helemaal niet op de prioriteitenlijst staat van de Nederlandse regering. Er moet nog wat gestudeerd worden.


Pacta sunt servanda, zegde minister- president Kris Peeters na zijn eerste ontmoeting met de nieuwe Nederlandse minister-president Marc Rutte. In het geval van akkoorden met Nederland gaat dat blijkbaar niet langer op. De discussie over de kilometerheffing is te zot om los te lopen. De Scheldeverdragen zijn een never ending story. Over de heraanleg van de IJzeren Rijn wordt al sinds 1997 gesproken. Door niets te doen, doet men uiteindelijk ook iets.


Waarom wil het maar niet opschieten met Nederland? We vrezen dat we de verklaring opnieuw zullen moeten zoeken bij de Nederlandse koopmansgeest. Eigen economie eerst. Premier Leterme, zijn opvolger als premier en minister-president Kris Peeters moeten hieruit de nodige conclusies trekken. Met Nederland kan men geen afspraken maken. Tijd voor alternatieven.

Eric Donckier