Verhofstadt

Verhofstadt heeft gezorgd dat de superrijken in dit land rijker

C. Tits - Meerhout

en rijker worden en de anderen armer en armer....

Zijn bewering dat hij de belastingen verminderd heeft is een

GROTE LEUGEN want de gemeentebelastingen zijn enorm gestegen voor vele gewone werkende arbeiders ONBETAALBAAR geworden!!

Aan de toename der werkloosheid werd ook niets gedaan want zij stijgt enorm. De armoede stijgt nog steeds: tienduizenden

in dit land leven in de grootst mogelijke armoede.

Aan de gehandicaptenzorg werd ook helemaal niets gedaan. Meer

dan 6000 staan te wachten om in een verzorgingnstelling opgenomen te worden. De bejaardenzorg is een grote flop. Nog altijd moeten

de kinderen blijven betalen voor hun bejaarde ouder in een schandalig duur rusthuis, alhoewel zij beloofd hadden dit af

te schaffen, enz..?

Waar is Verhofstadt zijn beloofde welvaartstad gebleven ???

Niets van gezien integendeel het is nog veel slechter dat in

de tijd van Dehaene. De politiehervorming is ook een grote flop:

het kost veel meer dan vroeger en er is nog veel minder blauw

op straat te bespeuren. De lakse drugwet. De soepele snel-Belg wet. Men durft niet optreden tegen organismes die staatsgevaarlijk

zijn zoals die van Abou Jahja, die de zelfmoordenaars van Palestina geldelijk ondersteunen en hier ook de boelopstelten willen zetten

en het fundalisme laten zegevieren....

En zou zouden we diverse bladen kunnen vol typen van al de

wantoestanden die in dit land onder Verhofstadt geschapen zijn!!! Maar de afrekening is in aantocht, bent daar maar van overtuigt, Guy .

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer