Administratie der Belastingen

Administratie der Belastingen, uw vriend(in)

Bruno Massei - Genk

Begin februari ontving mijn schoonzuster het aanslagbiljet voor de inkomsten van het jaar 2001. Aangezien ze inmiddels gescheiden leeft van haar ex-echtgenoot, nam ze contact op met de bevoegde diensten, die haar op 17 maart een overzicht van de verdeling bezorgden, waarbij overigens bleek dat zij (en haar ex-partner) in eerste instantie te zwaar belast werden. Zoals gebruikelijk was de vervaldatum 2 maanden na kennisgeving, in dit geval 4 april jl. Intresten vanaf 1 mei ek. Uit ervaring weten we dat de administratie er geen probleem van maakt indien de verschuldigde sommen voor het einde van de betreffende maand vereffend worden. In het geval van mijn schoonzuster, een alleenstaande moeder met 2 opgroeiende kinderen, die met bescheiden middelen tracht rond te komen, werden echter alle rekeningen op 16 april met onmiddellijke ingang geblokkeerd en dit zonder de minste verwittiging. Bij de bevoegde diensten worden we "wandelen" gestuurd. Even ter vergelijking: in de KB-LUX affaire kondigde de fiscus fier aan dat ze na jaren een minnelijke schikking had kunnen treffen met de betrokken partijen. De miljoenen, zelfs miljarden Bfr. die de betrokken armoezaaiers willens en wetens ontdoken hebben zijn dan ook peanuts in vergelijking met de 1000 euro van mijn schoonzus waarop de belastingen beslag hebben laten leggen. Overigens, vandaag op de radio gehoord: "Alhoewel de omkoping (= actieve corruptie) bewezen is, heeft de voorzitter van de Gentse Kamer van Beroep de gebroeders D. van het gelijknamige grote baggerbedrijf vrijgesproken. Zoniet konden ze niet meer meedoen bij. .. Openbare Aanbestedingen"! Was het niet deze gulle, vrijgevige paarsgroene regering die komaf geen maken met alle vriendjespolitiek en die ons via enquêtes, manifesten en andere dure middelen liet weten dat "de gewone burger" op de eerste plaats kwam? Vraag is natuurlijk wie die "gewone burger"is. Blijkbaar niet u en ik.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer