Snuffelexperiment

Omdat het T-shirtonderzoek voorpaginanieuws was in jullie krant, wil ik toch even reageren. Het is natuurlijk leuk als studenten een onderzoek doen en daarmee een prijs winnen. Maar groot wetenschappelijk nieuws is het niet. In 1985 werd het beschreven fenomeen reeds aangetoond in de universiteit van Colorado. In 1995 werd hetzelfde experiment met ruiken door vrouwen aan mannelijke T-shirts overgedaan door Claus Windekind van de University van Bern. Aan de University van Chicago toonde Dr Martha McClintock aan dat vrouwen een man willen die ruikt zoals hun vader. David Perrett van de University of St-Andress toonde in 1998 in een gelijkaardig onderzoek aan dat het typische mannelijke hormonaal pheromeen niet aangenaam ruikt voor vrouwen, behalve in haar fertiliteitsweek. Verder wees zijn onderzoek uit dat de geuren van meer symmetrische en daardoor ook meer aantrekkelijke mannen werd verkozen door de vrouwen, maar ook alleen maar in hun vruchtbare periode. Dit onderzoek werd uitvoerig beschreven in het gereputeerde tijdschrift Nature. Meer info over al deze experimenten vind je overigens op de website http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/love/senses.shtml

Gerard Gielen - Hasselt

Fijn voor de studenten, maar het zou de krant natuurlijk sieren moest ze in haar objectiviteit ook refereren naar ouder gelijkaardig onderzoek dat gewoon op internet te vinden is.

Gerard Gielen

BOBA-onderzoek http://www.onaantrekkelijk.be

Meer info :

Onderzoek naar T-shirts

Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen niet ongevoelig zijn voor de geuren van mannen en omgekeerd. De zogenaamde menselijke pheromeren als beïnvloedend in relatievorming zijn reeds lange tijd voorwerp van onderzoek. Bij dieren is het evident gegeven. Ratten bezitten een zogenaamd vomeronasaal orgaan (VNO) in hun neus. Ze gebruiken het om pheromeren in de urine van andere ratten op te sporen en gebruiken dit extra zintuig om het geslacht van de andere rat vast te stellen en een partner te vinden. In 1985 vonden onderzoekers van de University of Colorado (BBC The science of love 2002)

evidentie voor het feit dat dit orgaan ook bij de meeste mensen zou bestaan. Ratten hebben verschillende pheromeren in hun urine, afhangend van het aanmaken van hun immuniteitssysteem. Als ratten een partner kiezen, moeten ze partners vermijden die een te gelijkend immuniteitssysteem bezitten, zodat hun nakomelingen een veel groter arsenaal van infecties kunnen vermijden. Menselijke pheromeren ruiken ze niet zozeer in urine, maar wel in zweet. In 1995 vroeg Claus Wedekind van de University of Bern in Zwitserland aan een groep vrouwen om aan T-shirts te ruiken gedragen door verschillende mannen. Hij ontdekte dat vrouwen consistent de T-shirts prefereerden van mannen wiens immuunsysteem verschillend was van het hunne. Aan de University of Chicago toonde Dr Martha McClintock aan in haar eigen T-shirt onderzoek, dat wat vrouwen willen is een man die hetzelfde ruikt als haar vader. Wetenschappers leggen het uit dat vrouwen aangetrokken worden door de genen van haar vader. Een man met deze genen zou het meest geschikt bevonden worden zodat de gelijkenis haar nageslacht een immuunsysteem zou doen krijgen dat voldoende uitgetest en degelijk bevonden is. Van de andere kant, zou hij verschillend genoeg zijn om te verzekeren dat er voldoende verschillende immuniteitsgenen aanwezig zouden zijn.

Perrett (1998) toonde in dit verband aan dat het typische mannelijke hormonaal pheromeen niet aangenaam ruikt voor vrouwen, behalve in haar fertiliteitsweek. Verder wees onderzoek uit dat de geuren van meer symmetrische en daardoor ook meer aantrekkelijke mannen werd verkozen door de vrouwen, maar ook alleen maar in hun vruchtbare periode. Mannen die meer mannelijk lijken hebben een hoger niveau van mannelijke hormonen en tonen alzo een grotere mogelijkheid om ziekten te bestrijden en immuniteit te garanderen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer