Gevangenisstaking in Vorst

Staking van de penitentiaire beambten van de gevangenis van Vorst.

C.C.

De overbevolking van de gevangenissen is een chronisch zeer waartegen in het verleden al verschillende maatregelen genomen zijn.

Er is al aan capaciteitsuitbreiding gedaan door het bouwen van nieuwe gevangenissen in Brugge, Andenne, Ittre. Hasselt is de volgende in de rij. Er zijn ook maatregelen genomen met het oog op het beperken van de gedetineerdenbevolking: vb de wet op de voorlopige hechtenis, genademaatregelen, het elektronische toezicht...Desondanks is de gevangenissenpopulatie voor gans België nog nooit zo hoog geweest.

Specifiek voor de gevangenis van Vorst is dat het hier om een arresthuis gaat. Als er in een arresthuis een probleem is van overbevolking wil dit zeggen dat er teveel mensen in voorarrest zitten. Deze personen wachten op een vonnis en ondertussen is hun aanwezigheid daar vereist omwille van het lopende gerechtelijke onderzoek en omwille van de gerechtelijke procedures. Hun lot hangt dus af zowel van de magistratuur die beslist over hun opsluiting als van de vlotheid die de politiediensten, en de eventueel aangestelde deskundigen, aan de dag leggen in het lopende onderzoek.

Maatregelen die gericht zijn om het aantal veroordeelde gevangenen te doen zakken zullen voor de arresthuizen zoals Vorst weinig of zelfs geen verlichting brengen. Er zijn twee factoren die invloed hebben op de gevangenisbevolking van een arresthuis: ten eerste het aantal beklaagden van misdrijven dat opgesloten worden in het kader van de voorlopige hechtenis, en te tweede de duur van deze vorm van opsluiting. Waar dus aan moet gewerkt worden is een oorzakelijke aanpak van de problematiek door het verminderen van de voorarresten zowel in aantal als in duur. Waarom niet eens luisteren wat de magistratuur en de politiediensten hierover te vertellen heeft in plaats van over hun hoofd heen beslissingen te nemen die hun werk aanbelangen?

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer