Milieuraad Hoeselt

We lazen met verbazing en ontzetting dat 13 van de 16 leden van Hola, de Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad hun ontslag gaven.

L.V.

Uit ervaring weten we wat deze mensen onder de dynamische, deskundige en onbaatzuchtige leiding van oprichter Valentin Wijnen presteerden sedert een zestiental jaren.

Meer dan voor andere gemeentelijke raden weten we hoe ondankbaar de rol en het werk van een milieuadviesraad kan zijn. Vaak moet men adviezen geven die ingaan tegen particuliere belangen van medeburgers, officiële instanties of partijpolitieke (electorale) gevoeligheden.

Bij deze willen we ons zelf niet uitspreken over de grond van de zaken die aanleiding gaven tot het collectief ontslag van de grote meerderheid van de leden, al doet dit uiteraard vragen rijzen.

Wél betreuren we het dat deze mensen het niet meer voor de milieubelangen van onze gemeente zullen opnemen of niet meer zouden meewerken aan zoveel mooie initiatieven.

We willen hen bij deze gelegenheid ook onze waardering en erkentelijkheid uitdrukken voor hun jarenlange onbaatzuchtige inzet.

We hopen dat ook onze gemeentelijke instanties hen niet zomaar zullen laten vertrekken.

Misschien is er nog een mogelijkheid om de problemen op te lossen. En zelfs indien dit niet lukt, verdienen deze mensen toch van de overheid de gepaste erkentelijkheid voor al de inzet en het werk dat ze gedurende jaren gratis en met idealisme gepresteerd hebben.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer