Europese vetpotten

In verband met Uw

Ludo Naelaerts - Bilzen

ericht rond het laatste Doelstelling-2-managementcomité wil ik graag twee reacties

doorgeven.

In het voorbije project hebben wij 62 samenwerkingsprojecten gerealiseerd met meer

dan 30 Limburgse KMO's. Wij hebben de Europese middelen kunnen gebruiken

waarvoor ze bedoeld zijn. Met een beperkte groep jonge ingenieurs van de KHLIM

realiseren we dagelijks een daadwerkelijke technologische ondersteuning voor de

kunststofrnijverheid. We ervaren een sterke appreciatie van KMO's voor onze inzet.

Dit omschrijven als 'grijpen naar vetpotten' doet onrecht aan onze vele gratis

overuren en engagement. Het voorliggende project is het kleinste in zijn soort en

vraagt hoofdzakelijk garanties voor loon- en werkingskosten.

Ook de omschrijving dat steun aan het project overeen zou komen met steun

aan KUL is misleidend en onjuist. Het project voorziet in het terugbetalen van

kosten en loon voor diensten die geleverd worden aan bedrijven in het Limburgse

doelstelling-2-gebied. Hiervan kan en zal dus geen enkele euro naar KUL gaan.

Mensen die echt willen weten hoe wij onze strategische missie proberen te

realiseren voor de Limburgse KMO's, zijn altijd welkom (bv. op de open deur van

zaterdag 10 mei) in Cel Kunststoffen of op onze website : 'www.celkunststoffen.khlim.be'.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer