Europese Unie

Volgend jaar 1 mei 2004 wordt de Europese Unie met 10 nieuwe lidstaten uitgebreid. Dit be-tekent een grotere afzetmarkt voor producten én 480 miljoen nieuwe consumenten. Uiteraard dé droom van de producenten! Maar wat zijn de gevolgen voor de werkende mens? Onge-twijfeld een nog grotere concurrentie onder de bedrijven waar de werkers zullen voor opdraai-en. En de armoede en de sociale uitsluiting in Europa is al zo groot : 56 miljoen mensen ba-lanceerden vorig jaar op de rand van de armoede. Voor ongeveer 33 miljoen onder hen is het risico op armoede zelf blijvend.(1). Bijvoorbeeld in Griekenland en Portugal zit 21 % van de bevolking reeds onder de armoedegrens. De Europese statistische dienst, Eurostat, publiceer-de onlangs hierover een studie. Zullen de werkgevers én de regeringen van de verschillende landen niet geneigd zijn om de minimumlonen naar beneden te halen, vermits Europa één moet zijn? Het wettelijk minimumloon varieerde in Europa begin dit jaar tussen 56 en 1.369 euro per maand. Voor Portugal, Griekenland en Spanje varieert dit tussen 416 en 605 euro. In de Benelux-landen, Frankrijk, Ierland en Groot-Brittannië ligt het minimumloon hoger dan 1.000 euro. Maar hoe gaat het verder evolueren? Naar boven of naar beneden? Als het van de werkgevers afhangt, kunnen we het al raden. (2) En wie zal de verdere uitbouw van een Euro-pees leger mogen betalen om dan nog maar te zwijgen over het prijskaartje van de oorlog te-gen Irak? Ik denk niet dat er voor ons veel reden is om te feesten op 1 mei 2004.

Georges Houtmeyers - Genk
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer