Vogelpest

Welke overheid (gemeentelijk, provinciaal of nationaal?) geeft in godsnaam

Martin Sleven - Dilsen-Stokkem

toestemming aan een kleine gemeente om 24 pluimveebedrijven te houden met vele

tienduizenden stuks pluimvee??? Is dit niet om problemen vragen in een geval

van besmettelijke ziektes? (Zoals nu dus het geval is in Meeuwen-Gruitrode)

Wraakroepend is zeker dan ook nog dat particulier pluimvee door het

slachtoffer van wordt en dat men zomaar gezonde en onschuldige kippen en

eenden e.d. opruimt. Preventief zogenaamd, maar die dieren komen nooit of te

nimmer in contact met het boerderijpluimvee. En wat dan met de wilde (bos)

duiven, kraaien, eksters, mussen,...? Gaan ze die ook preventief afmaken???

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer