Amerika

Volgens mij kent J. Hoeven (HBvL 4/4/2003) de geschiedenis van Amerika niet. De blanke Amerikanen zijn Europeanen die naar daar trokken om er een beter leven op te bouwen en Europeanen die hier verbannen werden. Deze Amerikanen hebben het grootste deel van de oorspronkelijke bewoners uitgemoord of naar reservaten verbannen. Deze blanke Amerikanen waren ook nog te lui om te werken en haalden hiervoor Afrikaanse slaven naar Amerika. Later vestigden zich ook nog Aziaten, veelal Chinezen in Amerika. De huidige Amerikanen zijn afstammelingen van één van deze groepen of meerdere van deze

L.K.

groepen. Het is dan eigenlijk redelijke absurd om over het

"Amerikaanse volk" te spreken. De technologische vooruitgang van na de W.O. II heeft Amerika vooral aan Duitsland te danken. Daar heeft men immers wetenschappers van het 3de Rijk voor naar Amerika gehaald onder het motto "werk voor ons en je bent vrij". Nooit heeft Amerika een, "moderne", oorlog op eigen bodem moeten uitvechten. Op enkele burgeroorlogen na heeft Amerika steeds op andere continenten oorlog gevoerd. België heeft al meerdere oorlogen meegemaakt van de "Gallische Oorlog" via de Spanjaarden, Fransen en Nederlanders tot W.O.I en W.O.II. Waarom zouden wij steeds de Amerikanen moeten blijven danken voor de bevrijding? Zonder hulp van de Canadezen, Engelsen, Fransen, Belgen in

Engelse eenheden, Polen,... hadden de Amerikanen niets kunnen beginnen tegen Duitsland. De Amerikanen doen nu nog steeds hetzelfde als toen nl. het gevaarlijke werk aan "bondgenoten" overlaten. De Amerikaanse tactiek is er een van plat gooien omdat ze minder bekwaam zijn dan in de film. In '68 heb ik deel genomen aan een Navo-manoeuver met Amerikanen. Ik zat toen in het 2de Commando. De Amerikaanse Para's moesten op alle vlak voor ons onder doen ook al hadden ze beter materiaal. De koude oorlog is voorbij en de Navo wordt een gevaarlijk speeltje van Amerika en heeft geen

bestaansrecht meer. Amerika wil steeds meer en meer de hele

wereld controleren en het wordt hoogtijd dat daar hard tegen

in wordt gegaan. Als iemand u ooit een boterham heeft gegeven en u daarna 10 meppen heeft verkocht blijf je die toch ook niet danken voor die boterham die hij u ooit gaf?

We zijn Amerika geen eeuwige dank verschuldigt mijnheer Hoeven, u leeft in uw gedachten in de na-oorlogse geschiedenis en niet in de huidige tijd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer