Jeugdhuis in Kaulille

Met veel interesse volgde ik de polemiek over een jeugdhuis in Kaulille.

Stijn Van Baelen - Kaulille

Het gemeentelijk jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 voorzag in 2003 hierover een behoefteonderzoek. Vooruitlopend daarop hadden afgelopen jaar reeds meerdere enthousiaste jongeren zelf de koppen bij mekaar gestoken. In samenspraak met hun ouders organiseerden ze diverse acties om geld bij mekaar te krijgen. Ik apprecieer zeer fel hun fantastische inzet. Waar concreet deze ontmoetingsruimte in Kaulille inplanten bleek niet eenvoudig.

Verschillende oplossingen werden aangereikt. Een voorstel van deze jongeren daartoe kon tot spijt niet met succes worden afgerond. Zoals reeds gesteld op de laatste gemeenteraad, moet men als men A zegt, ook B zeggen. Met andere woorden, wanneer men peilt naar de vraag voor een jongerentrefpunt, dan moet er tezelfdertijd ook een antwoord voorhanden zijn naar een beschikbare ruimte.

De gevoerde discussie geeft alleszins aan dat de ‘passie’ voor een jeugdhuis in Kaulille springlevend is, waaraan een passend gevolg dient verleend.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer