Vier jaar Verhofstadt

Verhofstadts beleidsverklaring zag er destijds zo mooi en veelbelovend uit. Maar wat is er na vier jaar van overgebleven?

Remie Timmers - Houthalen-Helchteren

In tegenstelling tot de ronkende beloftes van 1999 is de werkloosheid niet gedaald, integendeel. Sabena is failliet. Philips Hasselt stopt er mee. In heel Vlaanderen staan er tienduizenden nieuwe werklozen op straat. Renaat Landuyt die aanvankelijk overal waar er een paar arbeidsplaatsen bijkwamen stond te pronken is nergens meer te zien, ook al vallen er honderden ontslagen. Het aantal leefloontrekkers neemt dramatisch toe. De met veel tamtam aangekondigde administratieve vereenvoudiging komt er pas na 2003, als het Dewael en Verhofstadt tenminste belieft. Inzake jeugdbeleid, drugsgebruik, jeugdinstellingen, jeugdsanctierecht is er nog nooit zoveel onduidelijkheid geweest. Niemand, ook de minister niet, weet nog wie, vanaf hoe oud, in of uit de cel, waar of wanneer, welke drugs en hoeveel ervan mag gebruiken. De verkeersveiligheid, een van de stokpaardjes van deze regering, is er niet op verbeterd. Inzake veiligheid op de weg zijn we de slechtste leerling van de Europese klas. De miljardenstroom van Vlaamse centen naar bodemloze Waalse putten gaat ongestoord verder. Groene Dua koopt liever dure bossen aan dan veilige fietspaden aan te leggen voor onze schoolgaande jeugd. De criminaliteit daalt? Toch neemt de overbevolking in de gevangenissen toe. Wie begrijpt zoiets? Na de door minister Durant opgevoerde klucht met Heinzman, Schouppe en Karel Vinck heeft de NMBS nog nooit zoveel schulden gemaakt en zal ons vroeg of laat de rekening presenteren. De belastingen gedaald? Vraag het aan de man in de straat of aan de tienduizenden gepensioneerden die enkele euro’s opslag gekregen hebben maar aan de andere kant hun dagelijkse uitgaven drastisch zagen stijgen.

Zo zijn er, naast enkele ongetwijfeld positieve verwezenlijkingen, nog wel een aantal uiteengespatte dromen of beloftes, maar laat ons niet langer zeuren. Het is mooi weer en binnen enkele weken mogen we weer naar de stembus.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer