Irak

De twee aasgieren van onze planeet “de Wereldbank” en het “Internationaal Monetair Fonds” staan klaar om te helpen bij de wederopbouw van Irak. Hoe die hulp er zal uit zien, wordt duidelijk als we hun beleid beoordelen in gans de Derde Wereld. Voor de meerderheid van de bevolking betekent die hulp niets anders dan barbaarse armoede. The Wall Street Journal meldde vorige week dat het ministerie van Financiën in Washington een speciale cel had op-gericht die als opdracht heeft zich te ontfermen over de Iraakse economie. Tevens zou dit mi-nisterie het Pentagon ook hebben gevraagd het Iraakse ministerie van Financiën en de centrale bank niet te bombarderen. Anders viel nooit meer uit te maken hoeveel schuld Irak bijvoor-beeld heeft. Volgens sommige ramingen zou deze schuld 374 miljard euro bedragen. Om in aanmerking te komen voor nieuwe leningen zou Irak volgens James Wolfensohn - de voorzit-ter van de Wereldbank- eerst een regeling moeten treffen voor de 76,5 miljard euro die het nog aan de Wereldbank verschuldigd is. Olie-inkomsten zouden in principe makkelijk borg kunnen staan voor terugbetaling. M.a.w. de opbrengsten van de olie zullen op de eerste plaats gebruikt worden om de Wereldbank te spijzigen én niet om te voldoen aan de noden van de bevolking. Mooie hulp is dit !

Annemie Neyens - Genk

(Bron : F.E.T. 11/04/2003 P.07)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer