VRT en objectiviteit

Vandaag stelde de N-VA haar verkiezingsprogramma voor. Dit feit werd vermeld

Dr. Rejan Minnekeer - Lanaken

in het nieuws van de VRT (TV1) om 19 h : geen interviews, slechts enkele

beelden.

Het item dat onmiddellijk volgde (en duidelijk veel langer duurde) was de

vraag van SPIRIT voor een meer sociaal beleid in de volgende regering :

interviews met Els Van Weert en (uiteraard) Bert Anciaux.

Toeval ? Ik denk het niet. Het valt steeds meer en duidelijker op hoe de

redactie van de VRT-nieuwsdienst een voorkeursbehandeling geeft aan de

roodgroene meningen.

Ik vraag me af wie de objectiviteit bewaakt.

Ik geef een ander voorbeeld : Anciaux schreef een boek (De verrijkte

samenleving) en Bourgeois schreef een boek (Puinhopen van Paars-groen).

Anciaux : uitgebreid in het nieuws, Bourgeois enkel een vermelding in het

13h-nieuws, daarna niets.

Er zijn nog andere voorbeelden te geven.

Is dit een uiting van frustratie? Voor een deel. Het is vooral een

bezorgdheid: als de objectiviteit zo ver zoek is, dan zitten we niet ver

meer van de manipulatie van het nieuws. En dit is een gegeven waartegen

Elchardus waarschuwt in zijn recentste boek De Dramademocratie.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer