Roofvogels

Men kan wetenschappelijk onderzoek doen zoveel men wil en zeer geleerde

Jan Goor - Genk

theoriën uitbouwen, maar ik zie wat ik zie en ik veronderstel

Kuringenaar Paul Wyckmans ook, anders zou hij zich geen zorgen maken.

Daarom stel voor dat Onderzoeker Hans-Wolfgang Helb ( Roofvogels -

Duizendpoot 10/4 ) eens een kijkje komt nemen in mijn tuin(tje) wanneer

de broedvogels met jongen zitten.

Telkenjare moet ik machteloos toezien hoe er plotseling een golf

oorlogszuchtige eksters neerduiken en alle gebroed in de omgeving

vernielen ( verorberen ). Gedaan met een volgende generatie vogeltjes.

Met eigen ogen heb ik vastgesteld dat zelfs nestkastjes niet veilig zijn

en kleine eendjes uit de rij geplukt worden.

Verklaar de eksters een paar jaar vogelvrij en ik ben ervan overtuigd,

samen met vele andere vogelliefhebbers, dat het vogelbestand zal

toenemen. Zo simpel en effectief is dat.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer