Tegen oorlog

Behalve misschien militairen, maar niemand is voor oorlog, alhoewel sommigen ten onrechte verweten worden van wel. Nu de "invasiemacht" in Irak bij de bevolking met gejubel onthaald is als "bevrijders" is er een nieuwe situatie ontstaan. De vredesactivisten die tegen deze "bevrijdingsoorlog" waren, staan met hun mond vol tanden.

Willy Dgheldere - Brugge

De sympathie die naar de "bevrijdingsoorlog" gaat, staat hen wellicht niet aan, of ze moeten plots van gedacht veranderen en toegeven dat het Iraakse volk niet meer onder de tiran en mensenrechtenschenner Saddam Hoessein willen leven en hun vrijheid wensen. Met diplomatie zou die vrijheid er nooit gekomen zijn. Het waren niet de massavernietigingswapens die weg moesten, maar Saddam zelf. Begint men dat eindelijk te beseffen

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer