Verkiezingen

Er is een andere uitweg uit de impasse dan gewoon opnieuw conventionele verkiezingen te houden die niets gaan oplossen. Wij kunnen het volk rechtstreeks laten kiezen over de belangrijke vragen. Willen wij Vlamingen nog dat een belangrijk deel van ons loon aan Wallonië wordt gegeven? Willen wij onze eigen sociale zekerheid, willen wij eigen vennootschaps- en personenbelasting, willen wij een migratiestop enz. Als deze rechtstreekse volkskeuze dan bindend is, kan daar niet meer over onderhandeld worden . Dan zijn de politici aan zet om te beslissen of ze met deze uitkomst België willen laten voortbestaan of niet.