Stevaert

"Al wat goed is, is socialistisch", (HBvL 23.03.03.)

Michel Cremers - Zonhoven

Een uitspraak die net als die ene slogan; "het gaat om de mensen", interpretabel is. "Al wat socialistisch is, is goed voor de mensen die de postjes bezetten" , bevat een groter waarheidsgehalte. Trouwens het levende bewijs hiervan ligt momenteel in Antwerpen nog te sudderen.

Maar nu ter zake. Wat betreft de mobiliteit. "Voor de NMBS is er nog een hele weg af te leggen, maar via pre- en cofinanciering heeft Vlaanderen voor het eerst een heel klein breekijzer om iets te veranderen ",aldus Stevaert.

De partijvoorzitter drukt zich bijzonder voorzichtig uit, (heel klein breekijzer), maar hij weet dat zelfs deze uitspraak nog gelogen is. In de Financieel Economische Tijd van 31.03.01, zegt Stefaan Huysentruyt :" De Vlaamse minister-president Patrick Dewael en de Vlaamse vice-premier Stevaert verdienen een prijs voor hun oratorisch talent. Zij zijn er virtuoos in geslaagd om de voor Vlaanderen roemloze ontknoping in het dossier van het NMBS-investeringsplan voor te stellen als een overwinning. Vlaanderen mag dus de rekening betalen voor investeringen in een domein waarin het GEEN ENKELE bevoegdheid heeft.", einde citaat. Maar er zijn verkiezingen op komst.

Wat betreft de energie. Sedert het aantreden van deze paarse regering liggen de heffingen op energie al zeven maal hoger dan voordien .Na geruchten, die de vroegere optimistische beweringen van Stevaert over de kostprijs van onze energie, tegenspreken, heeft de federale regering zich als over kop op een wet gestort om een maximumprijs in te stellen. Maar als kleine politieke waarnemer durf ik toch nu al aan Stevaert zeggen :" Je mag nog zoveel wetten stemmen over een maximum energieprijs, uiteindelijk zal het de energieproducent zijn die het laatste woord zal hebben. Vraag het maar eens aan Umicore. Maar er zijn verkiezingen op komst.

Wat betreft het Vlaamser zijn. Wie heeft tijdens deze legislatuur de Walen hun zin gegeven met het Lambertmontakkoord ? Eén voor Vlaanderen beschamende overeenkomst, die de Vlaamse bevolking veel duiten kost. Zelfs in die mate dat een vergenoegzame spitsbroeder aan de andere kant van de taalgrens, steeds maar "njet" proclameert op alles en nog wat waar Vlaanderen vragende partij voor is.

Wat de militanten betreft. Dat de partijen in het algemeen nood hebben aan militanten, is hun eigen fout. De invloed voor de politiek van goede militanten, is door geen enkele partij ooit naar waarde geschat. Partijmilitanten zijn de ambassadeurs, de advocaten (pleiters) voor de partij. Maar door het gedrag van de bezielers van de politiek (bv Antwerpen), groeit er hoe langer hoe meer een politiek onbehagen bij het publiek. Hoe langer hoe meer mensen willen dan ook niet meer met een partij vereenzelvigd worden.

" De socialistische ministers hebben hun werk goed gedaan en laten we het Zilverfonds niet vergeten.", aldus de kersverse voorzitter. Het is maar te zien door welke bril je het bekijkt. Door mijne bril zie ik alleszins andere dingen.

Om met dat Zilverfonds te beginnen. Minister Vande Lanotte zou eigenlijk rood tot achter zijn oren moeten worden van schaamte, omdat hij door zijn misleidende uitleg over het Zilverfonds de mensen een rad voor ogen draait. Stilaan groeit echter bij de bevolking het inzicht dat het hier gaat over, "het klatergoud van het Zilverfonds" of nog sprekender uitgedrukt, "de fopspeen van het Zilverfonds". Want de uitleg is simpel. Het Zilverfonds belegt in OVERHEIDSPAPIER om onze gigantische staatsschuld af te bouwen. De schuldbewijzen in handen van het fonds zijn niets anders dan een schuld van de OVERHEID AAN ZICHZELF. Van een spaarpotje tegen de vergrijzing is absoluut geen sprake. Maar ja, in verkiezingstijd, goedgelovige mensen wijs maken dat de regering HETZELFDE geld TWEEMAAL kan uitgeven, is mooi meegenomen.

Minister Vandenbroucke schafte de 10 % onmiddellijke korting bij de apotheker af.

Hij weerlegde deze maatregel door te verwijzen naar de maximumfactuur, (MAF). Dit is onterecht, omdat maar hooguit 10 % van de bevolking voor de uitwerking van de maximumfactuur in aanmerking komt.

De medicijnen zijn nog nooit zo duur geweest als vandaag. Kijk maar naar de aanplakbrief in de apotheken.

Over de "gratiskermis" moeten wij het eigenlijk niet meer hebben. Iedereen beseft stilaan dat alleen het zonlicht gratis is.

Tot slot. Alhoewel de crisis in Antwerpen toch geen sinecure is, werd de voorzitter van de SP.A niet echt op de rooster gelegd, maar poeslief aangepakt door de journalisten.

Hoe zou dat komen ? In 'Terzake' is het wat anders.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer