Parkeren voor rolstoelchauffeurs

Langs meerdere kanalen is aangekondigd dat in de maand april veel aandacht zal besteed worden aan "correct parkeren".

Willy Lammens, secretaris Sint-Truidense Andersvalidenraad - Sint-Truiden

In de eerste helft zullen de parketten verwittigend optreden en daarna bekeurend op voetpaden, fietspaden en plaatsen voorbehouden aan personen met beperkingen ( klinkt mooier dan gehandicapten ).

De talrijke limburgse gehandicaptenadviesraden komen deze dagen onder stoom te staan mede naar aanleiding van de bijeenkomst van de provinciale gehandicaptenadviesraad. Ongetwijfeld zullen deze gemeentelijke andersvalidenraden zeer nuttig werk leveren maar zelden of nooit wordt de kern geraakt.

De talrijke houders van een officiële blauwe gepersonaliseerde kaart zouden een mentaliteitswijziging moeten ondergaan om van gelijke kansen voor iedereen met dergelijke kaart te kunnen spreken. Om dat te verduidelijken nemen wij als voorbeeld de Grote Markt in Sint-Truiden waar 120 parkeerplaatsen zijn voor iedereen en 4 daarvan zijn voorbehouden voor andersvaliden. Iedere houder van een blauwe parkeerkaart kan niet alleen op een van die 4 plaatsen parkeren maar heeft de keuze om GRATIS op een van die 120 plaatsen te parkeren en dichter bij zijn of haar bestemming.

Rolstoelers die zelf en alleen kunnen rijden kunnen kiezen uit die 4 voorbehouden plaatsen omdat die plaatsen alleen breed genoeg zijn om het in- en uitstappen en vooral het laden van de rolstoel mogelijk te maken.Al de andere plaatsen zijn immers te smal en als men er noodgedwongen moet parkeren riskeert men bij het terugkomen niet meer in zijn eigen auto te geraken omdat er iemand, geheel legaal, maar voor een rolstoel te dicht geparkeerd heeft.

Moesten de houders van een wettelijke parkeerkaart, die zelf nog het geluk hebben van te kunnen stappen, een van die 120 plaatsen ( gratis ) gebruiken dan zou de steeds groter wordende groep mobiele rolstoelers veel meer kans hebben op een van die 4 voorbehouden plaatsen te kunnen parkeren. Men spreekt steeds over gelijke kansen voor iedereen maar voor een rolstoelchauffeur is dit in Sint-Truiden 1 op 4 en voor eender welke legale kaarthouder is dit wel 1 op 120.

Dus kaarthouders die nog kunnen stappen, denk in het Europees Jaa r van personen met een handicap eens aan al degenen die niet meer kunnen stappen alvorens je op een voorbehouden plaats ga parkeren, de doelgroep dankt jullie.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer