Macho Bush

"It's not because the mob comes out into the streets, that we have to change our point of view", ( het is niet omdat het gepeupel de straat oploopt dat wij ons standpunt moeten herzien) zo vatte Danielle Pletka , AEI vice-voorzitter van Foreign and Defence Policy,een regelrechte bitch met bambi-ogen,en een van de charme-wapens van de Bush administratie het standpunt van de de VS nog eens even fijntjes samen tegenover de BBC nieuwsredaktie. "That's not how democracy works" (zo werkt de demokratie niet ), zo voegde ze er hautain aan toe.

Rob Berkmans - Achel

Thatcher ( zeg maar Blair met handtas ) zou het gehad hebben over : " that scum" ( dat uitvaagsel ). ( Zij had het in haar geval over de Britse mijnwerkers die er destijds wekenlang het bijltje bij neergooiden. )

Geïsoleerde uitspraken van een paar overspannen politici,dacht u?

Wie 'Fire from Heaven " leest van de Amerikaanse fundamentalisten-kenner Harvey Cox, kan er nog moeilijk omheen dat de 'Nieuwe Orde' van Religeous Right er een zal zijn van een beperkte elite die spuwt en trapt naar alles wat niet ultra-rechts is, of,nog erger , homosexueel ( degenen die aldus Jerry Fallwell de wraak van God hebben opgewekt en rechtstreeks schuld hebben aan de WTC- aanslagen, (een uitspraak waarvan zelfs Bush even geschrokken was ), en verder elke alleenstaande ouder ( als straf geen sociale uitkering, voorzover die al bestaat) , kleurling, werkloze,milieuactivist, en straks wellicht ook gehandicapte medemens.

Een van de tenoren van de nieuw-rechtse journalistiek, Michael Fumento stond zelfs een tijdlang hoog genoteerd met een publikatie getiteld : the Myth of Heterosexual AIDS. ( inmiddels opnieuw een bestseller in New Right kringen)waarin hij de stelling verdedigt dat Aids een mythe is gelanceerd door de medische wereld om homosexuelen een rechtvaardiging te verschaffen om makkelijker hun geaardheid te accepteren. Volge wie volgen kan !), want zo luidt zijn stelling:

Een heterosexueel KAN geen aids oplopen!In dat geval gaat het in feite hooguit om syfilis. ( Van een 'twisted mind ' gesproken! ) Of nog anders geformuleerd:

Wie er toch homosexuele kontakten op na houdt èn AIDS oploopt heeft het zelf gezocht.

(En dit terwijl sexuele voorlichting in Amerikaanse scholen amper nog mag onderwezen worden, tenzij door 'geschoold' medisch personeel, die meestal zelf amper van toeten of blazen weten !)

De man publiceerde ondertussen echter evenwel rustig een tweede 'bestseller' waarin hij de achterliggende oorzaken van toenemend alcoholisme en zelfdodingen ( ca 90 000 per jaar in de VS ) ook al als verzinsels afdoet, evenals de berichten over de recente brandstichtingen in zwarte kerken.

Hij noemt dit laatste overigens ronduit " a fund raising effort for the National council of Churches (De NCC ), een oecumenische raad van 36 Amerikaanse kerkgemeenschappen die fel tegen de oorlog in Irak gekant zijn en waarbinnen Jimmy en Rosalynn Carter een projekt hebben lopen voor de opvang en zorg voor Afgaanse en Iraakse kindslachtoffers van de oorlog.

M;a.w, deze geëngageerde christenen zouden verhalen over brandstichtingen rondstrooien uit puur winstbejag, er zich uiteraard ook voor laten betalen, om op die manier hun Fondsen aan te vullen.

(Bovendien heeft de NCC ook een projekt lopen om bv. de getroffen boeren in Florida ( De achtertuin van Bush dus ) materieel te steunen en dat zint Religeous uiteraard ook al niet.

Op de Webbside van ex-president Johnson konden we ten andere vorig jaar al lezen dat de verpaupering in Florida sinds het aantreden van Bush dramatisch is toegenomen en nationaal zitten op dit ogenblik ongeveer 600 000 kinderen onder de 18 in de prostitutie. (Of straks in het leger, want welke alternatieven blijven er uiteindelijk over bij een angstwekkend groeiende werkloosheid ?)

De aap komt evenwel uit de mouw wanneer we verder bij Fumento lezen dat het verhaal over de brandstichtingen zou zijn versspreid door een zekere Mac Charles Jones, afgevaardigde van de CDR, een beweging die zich inzet voor de rassenintegratie en de verbetering van het lot van de

verpauperde zwarten, o.m. .. in Texas en Florida.

De beweging heeft ook een eigen mediaproduktieketen (ITVS )die regelmatig boeiende films en documentaires produceert rond het thema rassenintegratie. en zich regelmatig laat horen wanneer White-power groeperingen met hun knokploegen de straat optrekken. (Bijvoorbeeld tijdens de stemmenhertelling van Bush in Florida waar de zwarten uiteraard massaal op Gore zouden gestemd hebben die o.m.de hate-act van Clinton. (Het strafbaar stellen en doen vervolgen van geweldpleging op o.m.

kleurlingen en homosexuelen ) ongetwijfeld verder had doen uitffvoeren. .

In die kontext is het dan ook wel bijzonder hilarisch wanneer een Chaney komt vertellen " in 45 we exported our values to Europe !)( In '45 hebben wij onze waarden naar Europa geëxporteerd !

Als hij daarmee bedoelt de Cola, de Chewing-Gum en de trits kinderen die nog altijd op zoek zijn naar hun vader, dan heeft hij wellicht gelijk.

Maar kom ons niet vertellen dat zij de demokratie hebben uitgevonden..

(In hun geval kunnen we hoogstens spreken van een dumbo-kratie ')

Ten andere, het alibi dat de VS door hun illegale operatie aan elke extremistische organisatie, links of rechts, hebben verschaft zal volgens insiders ongetwijfeld binnen dit en twee jaar leiden tot nieuwe aanslagen, en dit keer mogelijk op nucleaire doelwitten in de VS. Bijvoorbeeld in de streek van Pittsburg, zeg maar de Ruhr van Noord-Amerika waar vreemd genoeg het vierde vliegtuig zonder noemenswaardige schade neerstortte.

Toevallig ligt hier wel een van de oudste kerncentrales van de VS die volgens specialisten amper berekend is op de inslag van een doorsnee helikopter of klein type vliegtuig.

Maar macho-Bush is er blijkbaar heel gerust in ..

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer